Mannenkring Den Bosch

De Bossche mannenkring is in 2011 opgericht. De kring is bedoeld voor mannen die op mannen vallen. De groep is een manier om homoseksuele of biseksuele mannen te ontmoeten. Mannen die geïnteresseerd zijn in de groep kunnen zich opgeven via het contactformulier of via het mailadres.

 

In Den Bosch is een mannengroep die uit 12 mannen bestaat. Daarmee is het maximum bereikt.

Vanaf september 2022 wordt een tweede mannengroep opgezet. En in deze groep is zeker nog plaats voor jou!

 

De kringleden komen één keer per maand een avond samen. Altijd bij een kringlid thuis. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om uiterlijk 23.00 uur.

Er worden verschillende thema's besproken als bijvoorbeeld 'Homo zijn in het dagelijks leven', 'Hoe maak je contact met gaymannen' of 'Hoe denk jij over homo zijn'.

Natuurlijk is het ook leuk om samen activiteiten te ondernemen. Te denken valt aan een wandeling, samen naar de gaycinema, museumbezoek, een andere culturele activiteit of samen uit eten. Er is dus veel mogelijk en afhankelijk van de wensen van de groep. We wisselen steeds een thema-avond af met een activiteit.

Wij vinden de verbondenheid met elkaar belangrijk en we nemen dan ook veel tijd om elkaar te leren kennen. Het kan ook zijn dat er hechte vriendschappen ontstaan. De groep is een plaats waar je jezelf kan zijn, hoe je ook in je vel zit.

 

Er is een kringleider. Hij zorgt voor de organisatie binnen de groep. Hij voert de kennismakingsgesprekken met nieuwe leden (vaak samen met een ander kringlid). En ook regelt hij nieuwe data voor de avonden, bij wie deze plaats vinden en wie de avond voorbereidt (in het geval van thema of activiteit). Tevens zorgt de kringleider voor publiciteit als dit nodig is.

 

De kring heeft een anoniem karakter. Dit houdt in dat de kringleden de afspraak maken vertrouwelijk met elkaars persoonlijke gegevens en verhalen om te gaan. Om die vertrouwdheid en betrokkenheid te waarborgen is er een maximum van ongeveer 12 leden vastgesteld.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb